28/6 là ngày gì

Ngày 28/6 là ngày gì? và có ý nghĩa như thế nào? Mời quý độc giả hãy cùng theo dõi nội dung bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nội dung này.

Ngày 28 tháng 6 là ngày gì?

Ngày 28/6 là ngày Gia đình Việt Nam đây là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam và là dịp lễ quan trọng mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng mỗi con người trưởng thành do đó gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi con người trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Vì vậy mỗi cá nhân cần phải có ý thức trong việc phát triển những truyền thống tốt đẹp của gia đình để từ đó rèn luyện và tu dưỡng bản thân trở thành người có ích cho xã hội góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Như vậy nội dung này đã giải thích được ngày 28/6 là ngày gì? một cách đầy đủ nhất.

Lịch sử hình thành ngày 28 tháng 6

Nội dung trên đã giải thích được ngày 28/6 là ngày gì? vậy lịch sử hình thành ngày Gia đình Việt Nam như thế nào nội dung dưới đây sẽ giải thích cụ thể về vấn đề này.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn do Đảng ta phát động và thực sự đã đi vào đời sống xã hội của nhân dân ta như một tất yếu mà thật bình dị và thật sâu sắc, phong phú.

Khi nói về đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh không những mỗi người chúng ta cảm nhận được đầy đủ truyền thống văn hóa và nhân văn của dân tộc Việt Nam nói chung đây còn là sự khẳng định xu thế phát triển của một xã hội văn minh và tiến bộ.

Muốn xây dựng được một xã hội tốt đẹp thì phải được đặt trên một nền tảng gia đình vững chắc trong xã hội, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Ngày 28 tháng 6 năm 2000 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam trong Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa của ngày 28 tháng 6

Gia đình chính là một tế bào của xã hội là nơi dùy trì nòi giống và là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra gia đình còn gắn liền với hàng xóm, với cơ quan, gắn kết với nhà trường và xã hội sẽ tạo nên một nền tảng giáo dục vững chắc nhất và phát triển con người một cách toàn diện.

Mỗi quốc gia và mỗi dân tộc muốn tồn tại, phát triển được đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Không khí vui vẻ, đầm ấm, yêu thương và tích cực học tập, rèn luyện, hăng say lao động sản xuất khiến mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc.

Để tôn vinh ngày gia đình Việt Nam mỗi người cần tổ chức sum họp gia đình, tổ chức các buổi liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình và chăm lo gắn kết với hàng xóm, cơ quan, nhà trường và xã hội; trong đó có sự vào cuộc chung sức của các đoàn thể chính trị xã hội để ôn lại truyền thống nề nếp gia phong, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc là điều hết sức cần thiết và thật sự có ý nghĩa thiết thực, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau để “Ngày gia đình Việt Nam 28/6” hàng năm đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn mang ý nghĩa nhân văn cao cả được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

Ngày Gia đình Việt Nam chính là dịp để mỗi người con hướng về người thân, về cội nguồn để nuôi dưỡng tình cảm gia đình từ đó đề cao giá trị văn hóa cao quý của dân tộc Việt Nam. Dù có đi đâu, làm gì thì mỗi người luôn hướng về gia đình về những điều tốt đẹp nhất của gia đình.

Đây cũng là dịp để mỗi người cùng nhau chung tay trong việc phòng chống bạo lự gia đình, sự bất bình đẳng trong quan hệ hôn nhân, lên án các hành vi xâm hại trẻ em từ đó đề cao những hành động đẹp của những thành viên trong gia đình.

Với những thông tin mà nội dung bài viết trên đã cung cấp hy vọng quý độc giả có thể hiểu thêm được về lịch sử hình thành và ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam để từ đó phát huy được những giá trị tốt đẹp mà gia đình đem lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.