3 tuần là ai

Với dã tâm cản trở Đức Phật thành tựu đạo quả trong đêm cuối cùng (đêm thứ 49), Thiên Ma Ba Tuần đã huy động lực lượng, hóa hiện các cảnh ngũ dục để quấy phá Ngài. Nhưng kết quả cuối cùng thì mọi nỗ lực của chúng Thiên Ma hoàn toàn bị thất bại, khuất phục trước năng lực công đức tu tập tối thắng của Đức Phật.

Vậy Thiên Ma Ba Tuần là ai? Tại sao Thiên Ma Ba Tuần cản phá Đức Phật trong đêm Ngài thành đạo? Để hiểu rõ về câu chuyện này, kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết dưới đây qua lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Thiên Ma Ba Tuần là ai?

Thiên Ma Ba Tuần (hay còn gọi là Ma Vương hoặc vua ma). Ma Ba Tuần trú ngụ trên cõi Trời thứ sáu, cõi Trời Lục Dục (hay còn gọi là Dục giới), là thiên chủ của cõi Trời Tha Hóa Tự Tại.

Chúng được coi là thành phần chuyên cản phá thiện Pháp, làm cho thiện Pháp không thể tăng trưởng, dẫn dắt chúng sinh đi theo những ác pháp.

Thiên Ma Ba Tuần phá Phật như thế nào? Tại sao ông lại phá Phật?

#1 Thiên Ma Ba Tuần phá Phật và lời tuyên bố của Đức Phật

Vào đêm thứ 49 khi Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền dưới gốc cây Bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thiền, Thiên Ma Ba Tuần đã đến quấy phá. Ma Ba Tuần đã hiện ra các cảnh trong ngũ dục để Thái tử khởi niệm ham muốn, ưa thích nhằm cản trở Ngài thành tựu đạo quả.

Khi ấy, Ngài không phải chiến đấu với tâm ham muốn mà tuyên bố ngay rằng: “Cái này ta đã từ bỏ rồi!”. Bởi Ngài không còn dính mắc trong ngũ dục trần thế, không còn vô minh, mà lúc đó Ngài đã hoàn toàn thấu tỏ hết thảy tam thiên đại thiên.

Thiên Ma Ba Tuần kéo đến chống phá Thái tử đắc đạo quả dưới cội cây Bồ Đề

Thiên Ma Ba Tuần kéo đến chống phá Thái tử đắc đạo quả dưới cội cây Bồ Đề

Không chỉ dừng lại đó, Ma Vương còn tiếp tục con gái của ông ta đến quấy phá Thái tử. Khi con gái của Ma Vương hiện đến thử thách cho đến giây phút Ngài chứng đạo, Ngài tuyên bố chân lý: “Ái là khổ, tham tài là khổ, tham sắc là khổ, tham danh là khổ”. Điều đó cho thấy rằng sự tuyên bố chứng đạo của Ngài chỉ trong sát na (tức là trong thời gian rất ngắn).

Con gái của Thiên Ma Ba Tuần biến hoá thành nhiều hình nữ sắc đẹp để quyến rũ Thái tử Tất Đạt Đa

Con gái của Thiên Ma Ba Tuần biến hoá thành nhiều hình nữ sắc đẹp để quyến rũ Thái tử Tất Đạt Đa

#2 Tại sao Thiên Ma Ba Tuần lại phá Phật?

Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo vì Ngài muốn tìm ra con đường chân hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh. Và chư Tăng (trưởng tử của Đức Như Lai) chính là trụ cột để chiến đấu, phá trừ, diệt trừ cái ác. Cho nên chư Tăng là chỗ dựa rất quan trọng, là nhân duyên để các thiện Pháp phát khởi. Khi nhìn thấy hình bóng chư Tăng thì những người đang chịu cảnh đau khổ, tuyệt vọng liền được an ủi, những người hành ác chợt bừng tỉnh.

Còn về Ma Ba Tuần, tuy rằng ông ta có phước nhưng còn đắm say trong dục lạc, không thích ai hơn mình và không muốn ai thoát khỏi tầm của mình. Bởi khi có một người tu tập theo chính Pháp Phật thì sẽ làm chấn động ma cung, khiến chúng ma kinh hãi, khiếp sợ. Chính vì vậy, Ma Ba Tuần luôn muốn cản phá người tu tập thanh tịnh, khiến cho các thiện Pháp của người tu tập không thể tăng trưởng được. Và khi người tu hành đắm say, ham mê dục lạc thì Thiên ma vô cùng vui mừng, sẵn sàng dẫn họ đi vào chốn ác pháp, xa rời thiện Pháp.

Qua đó, chúng ta thấy rằng, những người tu tập chính Pháp thật cao quý. Và cao quý hơn cả đó là đệ tử xuất gia – những người đang đi trên con đường thanh cao giải thoát, viễn ly tất cả dục lạc. Để làm phước điền, chỗ nương tựa vững chắc cho muôn loài chúng sinh.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thanh tịnh, xứng đáng là chỗ dựa tâm linh vững chắc cho muôn loài chúng sinh

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thanh tịnh, xứng đáng là chỗ dựa tâm linh vững chắc cho muôn loài chúng sinh

Tại sao Ma Ba Tuần phá Phật Pháp mà vẫn được sinh làm vua cõi trời Dục giới?

Cõi Trời là một trong sáu cõi của lục đạo sinh tử luân hồi. Người được sinh về cõi Trời đều do nhân tu tập phước báo, trong đó có tu hành mười thiện nghiệp. Bởi theo luật nhân quả, gieo nhân thiện sẽ hưởng quả báo thiện; gieo nhân ác sẽ chịu quả báo ác.

Ma Ba Tuần phá Phật Pháp mà vẫn được sinh làm vua cõi trời Dục giới vì trong tiền kiếp ông ta từng làm rất nhiều việc thiện nên có phước được sinh lên làm vua của cõi trời, đặc biệt gọi là cõi trời Tha Hóa Tự Tại (tầng trời cao nhất của cõi Trời Dục giới). Tuy hành nhiều việc thiện nhưng ông ta không tin Phật Pháp, chưa từng quy y Tam Bảo, tà kiến, chấp ngã, chấp thân kiến, chấp thường, chấp đoạn nên được làm vua cõi trời nhưng luôn ác hại Phật Pháp, phá hoại người tu hành thanh tịnh.

Hình ảnh Thiên ma Ba Tuần (còn gọi là vua cõi Trời Tha Hoá Tự Tại) trong đêm thứ 49 (ảnh minh hoạ)

Hình ảnh Thiên ma Ba Tuần (còn gọi là vua cõi Trời Tha Hoá Tự Tại) trong đêm thứ 49 (ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, theo góc nhìn đạo Phật, ma giúp chúng ta thành tựu tu tập công đức bởi nếu ma (tượng trưng cho cái ác) không xuất hiện thì chúng ta rất khó thành Phật, không có chướng ngại, chướng nạn thì không thể thành tựu được. Vì thế, có thể nói rằng, sự xuất hiện của Thiên Ma Ba Tuần trong đêm thứ 49 chính là nhân duyên hội đủ để Đức Phật thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mở ra giáo Pháp bất tử, cứu khổ cho hết thảy chúng sinh.

Có thể nói rằng, Ma Vương như “ban giám khảo” để ấn chứng rằng Đức Phật đã thành đạo và ấn chứng cho đệ tử Phật rằng, nếu vượt thoát khỏi dục lạc, cấu uế thế gian thì chắc chắn sẽ thành tựu quả giải thoát.

Hy vọng rằng, qua bài viết trên, dù là đệ tử xuất gia, hay đệ tử tại gia hãy luôn cố gắng tinh tấn tu tập, cầu đạo giác ngộ, “quyết định tâm” dũng mãnh bước đi trên con đường mà Đức Phật đã vạch ra. Để thành tựu cho mình cho người, cứu độ hết thảy chúng sinh ra khỏi biển sinh tử luân hồi.

Tịnh Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.