Measure-an-Angle-Without-a-Protractor-Step-18.jpg

Cách dễ nhất để đo góc là sử dụng thước đo góc. Nhưng nếu bạn không có bằng cấp, bạn có thể xác định kích thước của một góc bằng các nguyên tắc hình học cơ bản của hình tam giác. Bạn cần một máy tính khoa học để giải các phương trình. Hầu hết các điện thoại thông minh đều được trang bị chúng, nhưng bạn cũng có thể tải xuống một ứng dụng miễn phí hoặc truy cập vào một máy tính trực tuyến miễn phí. Các tính toán bạn cần thực hiện tùy thuộc vào việc bạn đo một mức độ cấp tính (dưới 90 độ), obtur (hơn 90 độ nhưng dưới 180 độ) hoặc góc phản xạ (hơn 180 độ nhưng dưới 360 độ). [19659002] Chỉnh sửa Bước

Chỉnh sửa Khẩn cấp

 1. Vẽ một đường thẳng đứng nối 2 tia của góc. Để xác định số độ ở một góc nhọn, nối 2 chùm tia với một hình tam giác. Căn chỉnh đầu ngắn của thước kẻ với chùm dưới cùng và sau đó vẽ một đường thẳng đứng cắt ngang chùm thứ hai với cạnh dài của đường thẳng. [2]
  • Đường thẳng đứng tạo ra một tam giác vuông. Góc tạo bởi cạnh bên (chùm tia góc dưới) và mặt đối diện (đường thẳng đứng) đo 90 độ.
 2. Đo chiều dài của trang liền kề để tìm chạy . Đặt đầu thước của bạn ở góc của góc. Đo chiều dài của cạnh bên từ đỉnh đến điểm mà nó được cắt với mặt đối diện. [3]
  • Số tiền này là giá trị chạy trong phương trình độ dốc của bạn, trong đó độ dốc = tăng / chạy. Nếu bạn đo 7, phương trình của bạn tại thời điểm này sẽ là “dốc = tăng / 7”.
 3. Đo chiều dài ở phía đối diện để tìm tăng . Căn chỉnh đầu ngắn của thước kẻ với cạnh bên của tam giác. Đo chiều dài của đường thẳng đứng từ điểm chạm vào cạnh bên đến điểm gặp tia trên (cạnh huyền của tam giác của bạn). [4]
 4. Sử dụng bộ đếm của bạn để xác định mức độ của góc. Nhập giá trị của độ dốc trong máy tính khoa học của bạn, rồi nhấn nút tan ngược (tan -1 ). Điều này sẽ cung cấp cho bạn mức độ của góc. [6]
  • Để tiếp tục ví dụ với độ dốc 0,7, góc là 35,5 độ.

Chỉnh sửa Obtuse

 1. Kéo dài chùm tia dưới cùng của góc theo một đường thẳng. Đánh dấu đỉnh của bạn bằng một điểm, sau đó sử dụng cạnh dài của đường thẳng để vẽ một đường thẳng ở bên trái của đỉnh. Chùm tia dưới cùng của góc phải là một đường dài duy nhất kéo dài bên dưới chùm sáng mở của góc. [7]
  • Đảm bảo đường thẳng của bạn hoàn toàn thẳng. Nếu nó được đặt lên hoặc xuống, nó sẽ phá hủy tính chính xác của phương trình của bạn.
 2. Vẽ một đường thẳng đứng nối chùm trên cùng và đường thẳng. Đặt đầu ngắn của thước kẻ của bạn với chùm tia dưới cùng tại điểm mà cạnh dài vượt qua chùm trên cùng. Đi theo cạnh dài để vẽ một đường thẳng lên từ chùm dưới cùng nối hai cái. [8]
  • Thực tế, bạn đã tạo một góc nhỏ bên dưới góc tù bạn muốn đo, xoay chùm tia trên của góc tù vào góc phải của bạn.
 3. Đo chiều dài của dòng dưới cùng từ đỉnh. Đặt thước của bạn dưới dòng dưới cùng, bắt đầu trên đường thẳng đứng, tạo góc vuông. Đo chiều dài từ giao điểm đến góc trong góc ban đầu. [9]
  • Bạn xác định độ dốc của góc của tam giác cấp tính, bạn có thể sử dụng để tính độ của góc nhọn. Điểm mấu chốt là giá trị run trong phương trình “dốc = tăng / chạy”.
 4. Đo chiều dài của đường thẳng đứng. Đặt đầu ngắn của thước kẻ của bạn với dòng dưới cùng trong tam giác cấp tính nhỏ. Đọc thước đo đến điểm mà đường thẳng đứng gặp chùm mở ở góc cùn của bạn. Đây là chiều dài của đường thẳng đứng của bạn. [10]
  • Độ dài của đường thẳng đứng của bạn là giá trị tăng trong phương trình “dốc = tăng / chạy”. Khi bạn biết các giá trị cho cả độ dốc và độ chạy, bạn có thể tính độ dốc của góc nhọn.
 5. Tìm độ dốc của góc nhọn. Chia giá trị cho với giá trị đang chạy để xác định độ dốc của góc nhọn. Bạn sử dụng giá trị này để tính mức độ của góc nhọn. [11]
  • Ví dụ: phương trình “dốc = 2/4” sẽ cho “dốc = 0,5″. ”
 6. Tính độ của góc nhọn. Nhập giá trị độ dốc của bạn vào máy tính khoa học của bạn và sau đó nhấn nút cháy nắng ngược (tan -1 ). Giá trị được hiển thị là số độ trong góc nhọn. [12]
  • Để tiếp tục với ví dụ, góc của bạn là một góc 26,565 độ nếu độ dốc của bạn là 0,5.
 7. Trừ mức độ của góc nhọn từ 180. Một đường thẳng là một góc thẳng 180 độ. Sau khi vẽ một đường thẳng, tổng của góc nhọn bạn đã tính và góc cùn sẽ là 180 độ. Để trừ mức độ của góc nhọn từ 180 cung cấp cho bạn mức độ của góc không đều. [13]
  • Để tiếp tục ví dụ, nếu bạn có góc nghiêng 26,565 độ, bạn có góc đáng kinh ngạc là 153,435 độ (180 – 26,565 = 153,435).

Chỉnh sửa Phản xạ

 1. Xác định góc ít nghiêm trọng hơn liên quan đến góc phản xạ. Một góc phản xạ có hơn 180 độ nhưng nhỏ hơn 360. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhìn vào góc phản xạ, bạn cũng thấy một góc nhọn bên trong các góc bức xạ. [14]
  • Bằng cách xác định mức độ của góc nhọn, bạn có thể tính độ trong góc phản xạ. Bạn có thể sử dụng phương trình độ dốc cơ bản và chức năng phím nghịch đảo của máy tính khoa học của bạn để tìm độ trong góc nhọn.
 2. Vẽ một đường thẳng đứng nối chùm với góc nhọn. Căn chỉnh đầu ngắn của thước kẻ với chùm góc nằm ngang thay vì đường chéo. Sau đó vẽ một đường thẳng đứng đáp ứng góc ngang của góc. [15]
  • Đường ngang trở thành cạnh kề của tam giác của bạn và đường thẳng đứng trở thành cạnh đối diện của góc nhọn bạn muốn đo.
 3. Đo sự tăng và chạy của góc nhọn. Trong phương trình “dốc = tăng / chạy”, cao độ là độ dài của đường thẳng đứng hoặc cạnh đối diện của tam giác của bạn. Đường chạy là chiều dài của đường ngang hoặc cạnh bên của tam giác của bạn. [16]
  • Đo đường ngang từ đỉnh đến điểm gặp đường thẳng đứng. Đo đường thẳng đứng từ điểm gặp đường ngang đến điểm gặp đường chéo.
 4. Chia sẻ thăng thiên bằng cách chạy để tìm độ dốc của góc nhọn. Kết nối các giá trị bạn tìm thấy cho chiều dài của các đường thẳng đứng và nằm ngang trong phương trình độ dốc của bạn. Khi bạn chia chiều dài của đường thẳng đứng dọc theo đường ngang, bạn sẽ có được độ dốc của góc. [17]
  • Ví dụ: nếu đường ngang của bạn đo 8 và đường thẳng đứng của bạn đo 4, phương trình của bạn sẽ là “dốc = 4/8”. Chiều cao của góc của bạn sẽ là 0,5.
 5. Sử dụng bộ đếm của bạn để tìm độ của góc nhọn. Nhập giá trị bạn có cho độ dốc của độ dốc trong máy tính khoa học của bạn, sau đó nhấn phím đảo ngược (tan -1 ). Giá trị được hiển thị là độ của góc ít cấp tính hơn. [18]
  • Để tiếp tục với ví dụ, nếu độ dốc của bạn là 0,5, góc nhọn sẽ đo được 26,565 độ.
 6. Trừ mức độ của góc nhọn từ 360. Một hình tròn có 360 độ. Vì một góc phản xạ là một góc hơn 180 độ, nên bạn liên kết nó như một phần của một vòng tròn. Độ của góc phản xạ và độ của góc nhọn nhỏ hơn sẽ tăng lên tới 360. [19]
  • Để tiếp tục ví dụ, nếu góc nhọn nhỏ hơn đo được 26,565 độ, góc phản xạ sẽ đo được 333,435 độ .

Chỉnh sửa Mẹo

 • Đảm bảo rằng các chức năng kích hoạt trong máy tính khoa học của bạn được đặt để đo theo độ, không phải radian.
 • Độ dốc là tỷ lệ tăng và chạy. Đơn vị đo mà bạn sử dụng để định lượng độ dài của 2 dòng là không liên quan – chỉ cần đảm bảo bạn sử dụng cùng một thiết bị cho cả hai dòng. Nói cách khác, nếu bạn đo chiều dài của một hàng tính bằng centimet, bạn cũng nên đo chiều dài khác tính bằng centimet.

Chỉnh sửa Những thứ bạn cần

 • Máy tính khoa học
 • cai trị

Chỉnh sửa Nguồn và trích dẫn

Lỗi trích dẫn: thẻ tồn tại, nhưng không tìm thấy thẻ

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.