_ Tăng 60 tốc độ di chuyển

_ Tăng 25% tốc độ tấn công

_ Tăng 4 điểm thuộc tính chính

_ Tăng 2 điểm tất cả thuộc tính

_ Trang bị duy nhất

_ Tốc độ di chuyển tăng không thể cộng dồn với vật phẩm dạng giày

_ Giày giúp người mang đi nhẹ như gió

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.