Khi nào cần ở nhà

Cách ly

Cách ly là chiến lược ngăn chặn lây truyền COVID-19 bằng cách đảm bảo những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 không tiếp xúc với người khác.

Những đối tượng nào không cần cách ly?

Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với một người nào đó mắc COVID -19 và quý vị thuộc một trong các nhóm sau, thì không cần phải cách ly.

 • Quý vị đã chích ngừa đầy đủ với vắc-xin ngừa COVID-19.
 • Nếu quý vị đã được xác nhận mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (nghĩa là quý vị xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm vi-rút).

Nếu đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ đúng hạn, quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0). Xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với người mắc COVID-19. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, hãy cô lập khỏi những người khác và tuân theo các khuyến nghị trong phần Cô Lập bên dưới. Nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng xét nghiệm vi-rút trong vòng 90 ngày trước đó và sau đó đã bình phục và không có các triệu chứng bệnh COVID-19, quý vị không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm sau khi có tiếp xúc gần. Quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0). Nếu có các triệu chứng của COVID-19, hãy xét nghiệm và cô lập khỏi những người khác và thực hiện theo các khuyến nghị trong phần Cô lập dưới đây.

Đối tượng nào nên cách ly?

Nếu có tiếp xúc gần với một người nào đó mắc COVID-19, quý vị nên cách ly nếu chưa ở trạng thái chích ngừa đầy đủ với vắc-xin ngừa COVID-19. Điều này bao gồm cả người chưa được tiêm chủng.

Cần làm gì để cách ly

 • Hãy ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong ít nhất 5 ngày (từ ngày 0 đến ngày 5) sau lần tiếp xúc cuối cùng với người mắc COVID-19. Ngày tiếp xúc được coi là ngày 0. Nếu có thể, hãy đeo khẩu trang vừa vặn khi ở nhà cùng người khác, nếu được.
 • Trong 10 ngày sau lần gần nhất quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, hãy theo dõi tình hình sốt (100,4◦F trở lên), ho, hụt hơi hoặc các triệu chứng khác của COVID-19.
 • Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng, hãy xét nghiệm ngay và cô lập cho đến khi quý vị nhận được kết quả xét nghiệm. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy tuân theo khuyến nghị cô lập.
 • Nếu quý vị không có các triệu chứng, hãy xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể ra khỏi nhà nhưng vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác và khu vực công cộng cho đến khi được 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị nên cô lập ít nhất 5 ngày tính từ ngày có kết quả dương tính (nếu quý vị không có các triệu chứng). Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, hãy cô lập ít nhất 5 ngày kể từ ngày đầu tiên có các triệu chứng (ngày bắt đầu có triệu chứng là ngày thứ 0). Tuân theo các khuyến nghị trong phần cô lập dưới đây.
  • Nếu quý vị không thể đi xét nghiệm trong 5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19, quý vị có thể ra khỏi nhà sau ngày thứ 5 nếu không có các triệu chứng của COVID-19 trong suốt 5 ngày. Đeo khẩu trang vừa vặn khi quý vị ở gần người khác trong nhà và khu vực công cộng trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất.
  • Tránh tiếp xúc với những người có hệ thống miễn dịch suy giảm hoặc có khả năng bị bệnh nặng khi nhiễm COVID-19, viện dưỡng lão và các cơ sở có nguy cơ cao khác, sau ít nhất 10 ngày.
 • Nếu có thể, hãy tránh xa những người quý vị sống cùng, đặc biệt là những người có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh nặng do COVID-19, cũng như những người bên ngoài nhà quý vị trong suốt 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
 • Nếu không thể cách ly, quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít trong 10 ngày khi ở gần người khác tại nhà và ở nơi công cộng.
 • Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cách ly trong 10 ngày. Tránh tiếp xúc với người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19, viện dưỡng lão và các cơ sở có nguy cơ cao khác sau ít nhất 10 ngày.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.

Sau khi cách ly

 • Theo dõi các triệu chứng trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
 • Nếu quý vị có các triệu chứng, hãy cô lập ngay lập tức và xét nghiệm.

Cách ly tại những môi trường tập trung có nguy cơ cao

Ở một số nơi tập trung đông người có nguy cơ lây truyền thứ cấp cao (chẳng hạn như cơ sở cải huấn và trại giam, nơi trú ẩn cho người vô gia cư hoặc tàu biển), CDC khuyến nghị mọi người nên cách ly 10 ngày, bất kể tình trạng chủng ngừa và mũi tiêm nhắc lại như thế nào. Trong giai đoạn thiếu hụt nhân sự trầm trọng, các cơ sở có thể xem xét rút ngắn thời gian cách ly cho nhân viên để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục. Các quyết định rút ngắn thời gian cách ly ở những cơ sở này nên được đưa ra với sự tham vấn của sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ, đồng thời cần cân nhắc đến bối cảnh và đặc điểm cơ sở. Hướng dẫn cụ thể cho từng loại cơ sở của CDC cung cấp các khuyến nghị bổ sung cho các cơ sở này.

Cô lập

Cần cô lập để tách biệt những người được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 với những người không mắc COVID-19. Những người đang cách ly nên ở nhà cho đến khi an toàn để họ có thể ở gần người khác. Khi ở nhà, bất kỳ người nào bị bệnh hoặc bị lây nhiễm nên tách biệt cách xa người khác hoặc đeo khẩu trang vừa vặn khi cần ở gần người khác. Những người cô lập nên ở trong “phòng bệnh” hoặc khu vực cụ thể và sử dụng phòng vệ sinh riêng nếu có. Tất cả những người được giả định hoặc xác nhận mắc COVID-19 thì nên ở nhà và cô lập với những người khác trong ít nhất 5 ngày trọn vẹn (ngày 0 là ngày đầu tiên có triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm virus dương tính đối với những người không có triệu chứng). Họ phải đeo khẩu trang khi ở gần người khác lúc ở nhà và nơi công cộng trong 5 ngày nữa. Những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc cho thấy các triệu chứng bệnh COVID-19 cần được cô lập bất kể tình trạng chủng ngừa là như thế nào. Những người này bao gồm:

 • Những người đã xét nghiệm vi-rút dương tính với COVID-19, bất kể họ có các triệu chứng hay không.
 • Những người có các triệu chứng của COVID-19, bao gồm cả người đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc chưa được xét nghiệm. Những người có các triệu chứng bệnh nên cô lập ngay cả khi họ chưa biết liệu họ có tiếp xúc với người mắc COVID-19 không.

Cần làm gì để cô lập

 • Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm kiếm chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức.
 • Ở phòng riêng cách biệt với các thành viên khác trong nhà, nếu có thể.
 • Dùng phòng vệ sinh riêng, nếu có thể.
 • Thực hiện theo các bước để cải thiện hệ thống thông gió tại nhà, nếu có thể.
 • Tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong nhà và thú cưng.
 • Không dùng chung vật dụng cá nhân như tách, khăn và các đồ dùng ăn uống.
 • Đeo khẩu trang vừa vặn nếu quý vị ở gần người khác.

Tìm hiểu về việc cần làm khi bị bệnh và cách thông báo cho những người từng tiếp xúc với quý vị.

Kết thúc cô lập đối với những người mắc COVID-19 và có các triệu chứng

Nếu quý vị mắc COVID-19 và có các triệu chứng thì cần cô lập ít nhất 5 ngày. Để tính giai đoạn cô lập 5 ngày, ngày 0 sẽ là ngày đầu tiên quý vị phát triệu chứng. Ngày 1 là trọn một ngày đầu tiên sau khi quý vị thấy bộc lộ các triệu chứng. Qúy vị có thể phải cô lập sau 5 ngày trọn vẹn.

 • Quý vị có thể kết thúc cô lập sau 5 ngày trọn vẹn nếu không bị sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng dần thuyên giảm (Có thể vẫn bị mất vị giác và khứu giác trong nhiều tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không ảnh hưởng tới việc kết thúc cô lập).
 • Quý vị vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với người khác tại tại nhà và nơi công cộng trong 5 ngày nữa (từ ngày 6 đến ngày 10) sau khi kết thúc giai đoạn cô lập 5. Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cô lập trong 10 ngày trọn vẹn. Tránh tiếp xúc với người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19, viện dưỡng lão và các cơ sở có nguy cơ cao khác sau ít nhất 10 ngày.
 • Nếu quý vị vẫn bị sốt hoặc các triệu chứng khác vẫn chưa thuyên giảm sau 5 ngày cô lập, quý vị phải chờ và chỉ kết thúc cách ly cho đến khi không sốt trong 24 giờ mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng đã thuyên giảm. Tiếp tục đeo khẩu trang ôm khít đến ngày 10. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu có thắc mắc.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày trọn vẹn sau ngày đầu tiên quý vị có triệu chứng.

Nếu một cá nhân có khả năng xét nghiệm và muốn xét nghiệm, thì cách tốt nhất là sử dụng xét nghiệm kháng nguyên1 vào cuối giai đoạn cô lập 5 ngày. Chỉ thu thập mẫu xét nghiệm nếu quý vị không sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác dần thuyên giảm (có thể bị mất vị giác và khứu giác trong nhiều tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không ảnh hưởng đến việc kết thúc cô lập). Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị cần tiếp tục cô lập cho đến 10 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể kết thúc cô lậpy nhưng vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với người khác ở nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10. Làm theo theo các khuyến cáo khác về đeo khẩu trang và tránh đi du lịch như đã mô tả phía trên.

1Như đã lưu ý trong nhãn dán cho các xét nghiệm kháng nguyên được cho phép không cần kê toa:external iconKết quả âm tính chỉ nên được coi là giả định. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và không dùng làm cơ sở duy nhất để quyết định điều trị hoặc quản lý bệnh nhân, bao gồm cả các quyết định kiểm soát nhiễm bệnh. Để đảm bảo kết quả chính xác nhất, chỉ nên sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên hai lần trong khoảng thời gian ba ngày với ít nhất 24 giờ và không quá 48 giờ giữa các lần xét nghiệm.

Cần lưu ý rằng các khuyến nghị về việc kết thúc cô lập này không áp dụng cho những người bị COVID-19 ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng hoặc có hệ miễn dịch bị suy giảm. Xem mục dưới đây để biết các khuyến nghị về thời điểm kết thúc cô lập đối với những nhóm người này.

Kết thúc cô lập đối với những người dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng

Nếu quý có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không thấy phát triệu chứng, hãy cô lập ít nhất 5 ngày. Ngày 0 là ngày xét nghiệm vi-rút dương tính của quý vị (tùy vào ngày quý vị xét nghiệm) và ngày 1 là ngày trọn vẹn đầu tiên sau khi quý vị lấy mẫu xét nghiệm bị dương tính. Qúy vị có thể phải cô lập sau 5 ngày trọn vẹn.

 • Nếu quý vị tiếp tục không thấy có triệu chứng nào, quý vị có thể kết thúc cô lập sau ít nhất 5 ngày.
 • Quý vị nên tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với những người khác tại tại nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10 (ngày 6 đến ngày 10). Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cô lập trong 10 ngày trọn vẹn. Tránh tiếp xúc với người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19, viện dưỡng lão và các cơ sở có nguy cơ cao khác sau ít nhất 10 ngày.
 • Nếu quý vị thấy có các triệu chứng sau khi xét nghiệm dương tính, khoảng thời gian cô lập 5 ngày phải bắt đầu lại từ đầu. Ngày 0 là ngày đầu tiên có các triệu chứng. Làm theo các khuyên nghị phía trên về kết thúc cô lập đối với những người mắc COVID-19 và có các triệu chứng.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày sau ngày quý vị có xét nghiệm dương tính.

Nếu một cá nhân có khả năng xét nghiệm và muốn xét nghiệm, thì cách tốt nhất là sử dụng xét nghiệm kháng nguyên1 vào cuối giai đoạn cô lập 5 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị cần tiếp tục cô lập cho đến 10 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, quý vị cũng có thể chọn xét nghiệm hàng ngày và nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là âm tính, quý vị có thể chấm dứt cách ly nhưng tiếp tục đeo khẩu trang vừa khớp khi ở gần người khác ở nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10. Làm theo theo các khuyến cáo khác về đeo khẩu trang và tránh đi du lịch như đã mô tả phía trên.

1Như đã lưu ý trong nhãn dán đối với các xét nghiệm kháng nguyên được cho phép không cần kê toaexternal iconexternal iconexternal icon: Kết quả âm tính chỉ nên được coi là giả định. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và không dùng làm cơ sở duy nhất để quyết định điều trị hoặc quản lý bệnh nhân, bao gồm cả các quyết định kiểm soát nhiễm bệnh. Để đảm bảo kết quả chính xác nhất, chỉ nên sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên hai lần trong khoảng thời gian ba ngày với ít nhất 24 giờ và không quá 48 giờ giữa các lần xét nghiệm.

Kết thúc cô lập đối với những người bị COVID-19 ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng hoặc có hệ miễn dịch bị suy giảm

Những người mắc COVID-19 ở mức độ trung bình (có các triệu chứng ảnh hưởng đến phổi như thở hổn hển hoặc khó thở) nên cô lập trong 10 ngày và tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa cách ly khác. Để tính giai đoạn cô lập 10 ngày, ngày 0 sẽ là ngày đầu tiên quý vị phát triệu chứng. Ngày 1 là trọn một ngày đầu tiên sau khi quý vị thấy bộc lộ các triệu chứng. Nếu quý vị không chắc liệu các triệu chứng của mình có ở mức độ trung bình hay không, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được hướng dẫn thêm.

Những người bị bệnh nặng do COVID-19 (bao gồm những người phải nhập viện hoặc buộc phải chăm sóc tích cực hoặc cần hỗ trợ thở) và những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm có thể cần phải cô lập ở nhà lâu hơn. Họ có thể cần xét nghiệm vi-rút để xác định khi nào có thể tiếp xúc với mọi người. CDC khuyến nghị thời gian cô lập ít nhất 10 và tối đa là 20 ngày đối với những người bị bệnh nặng do COVID-19 và những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Tham khảo ý kiến từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết khi nào quý vị có thể tiếp xúc với mọi người. Nếu quý vị không chắc liệu các triệu chứng của mình có ở mức độ nghiêm trọng hoặc liệu quý vị có bị suy giảm hệ miễn dịch hay không, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được hướng dẫn thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.