Hàm DAY và DAYS trong Excel là hàm thông dụng để tính ngày trong tháng. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm DAY và DAYS cũng như cách sử dụng hàm này trong Excel nhé.

I. Hàm DAY là gì? Ứng dụng của hàm DAY trong Excel

Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm.

Ứng dụng của hàm DAY.

  • Tách ngày cụ thể từ ngày, tháng, năm trong file tính toán.
  • Kết hợp được với nhiều hàm khác để thuận tiện trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY( Serial_number) vào ô tham chiếu trong bảng tính.

Trong đó: Serial_number Là giá trị ngày, tháng, năm bắt buộc mà bạn muốn lấy ra ngày.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DAY để tách ngày.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAY(B3) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình chọn ô C3.

Nhập hàm =DAY(B3) vào ô bảng tính.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm DAY kết hợp hàm DATEDIF.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,”D”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả. Ở đây mình hiển thị trên ô C7.

Trong đó:

  • B3: Là thời gian bắt đầu.
  • C3: Là thời gian kết thúc.
  • “D”: Là kí hiệu ngày mà bạn muốn lấy ra từ giá trị ngày tháng năm.

Nhập hàm =DATEDIF(B3,C3,

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Hàm DAYS là gì? Ứng dụng của hàm DAYS trong Excel

Hàm DAYS là hàm hổ trợ tính toán số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể.

Ứng dụng của hàm DAYS.

  • Tính nhanh số ngày giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc.
  • Kết hợp được với nhiều hàm trong Excel để thuận tiện trong công việc.

IV. Cách sử dụng hàm DAYS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Hàm DAYS trong Excel có cú pháp hàm là: DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

  • end_date: Là ngày bắt đầu để tính số ngày.
  • start_date: Là ngày kết thúc để tính số ngày.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Tìm số ngày giữa ngày kết thúc (15/06/2021)ngày bắt đầu (30/04/2021) bằng cách nhập trực tiếp ngày tháng vào hàm DAYS.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(“6/15/21″,”4/30/21”) vào ô bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =DAYS(

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm DAYS với ô chứa ngày tháng có sẵn.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm =DAYS(C3,B3) vào ô bảng tính.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

V. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel

1. Lỗi #NAME!

Nguyên nhân: Trong hàm tính bạn đã nhập bị lỗi giá trị là chữ hoặc ký tự. Ví dụ: DAY(AA), DAYS(A@),…

Lỗi #NAME.

Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại hàm tính.

2. Lỗi #VALUE!

Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi Nhập sai quy định của ngày tháng năm đã định dạng.

Lỗi khi nhập sai hàm.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại định dạng ngày tháng năm và nhập lại cho đúng

Trên đây là cách sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm DAY, DAYS trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.