Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Để tính thuế TNCN cho năm 2022, kế toán cần quan tâm đến các thông tư hướng dẫn về thuế TNCN sau: Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc nâng mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc

Thời điểm tính thuế TNCN: Là thời điểm chi trả thu nhập.

Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2021 vào tháng 1 năm 2022 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2022 (Khi quyết toán thuế TNCN cũng tính vào năm 2022)

Cách tính thuế TNCN

I. Đối với các nhân cư trú:

1. Cách tính thuế TNCN với nhân viên ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

Các nhân viên ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thực hiện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần theo công thức sau:

Để cho các bạn kế toán mới tiếp xúc với thuế TNCN dễ hình dung, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tóm tắt lại các bước tính thuế TNCN như sau:

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN của 1 cá nhân cụ thể. Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách bạn cách tính qua 1 ví dụ cụ thể sau:

2. Cách tính thuế TNCN với nhân viên ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.