đo xung

Description

HANTEK 1008C là thiết bị đo giao động cho ô tô. Với hơn 80 chức năng đo chẩn đoán ô tô (đánh lửa, cảm biến, kiểm tra đường truyền tín hiệu, cơ cấu chấp hành, đề và mạch sạc …). Kết quả kiểm tra có thể được in thành báo cáo, chụp ảnh bởi một phím bấm và nhiều cách để lưu dữ liệu khác. Thiết bị kết nối với máy tính qua cổng USB 2.0 và không cần cấp thêm nguồn ngoài.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-0

Thiết Bị Oscilloscope Đo Xung Điện Điện Tử Hantek 1008C

Thiết Bị Oscilloscope Đo Xung Hantek 1008C

 • Analog Channel : 8 Input Impedance : Resistance: 1MΩ
 • Input Sensitivity : 10mV/div to 5V/div
 • Input Coupling : DC
 • Resolution : 12 bits
 • Memory Depth : 4K
 • Input : 400V (DC+AC Peak)
 • Real-Time Sampling Rate : 2.4MSa/s
 • Time BaseRange : 1ns/div to 20000s/div(1-2-5sequences)
 • Time Base Precision: ±50ppm
 • Trigger Source : CH1, CH2,CH3,CH4, CH5, CH6,CH7,CH8
 • Trigger Mode : Edge
 • X-Axis Input: CH1
 • Y-Axis Input: CH2
 • Voltage Measurement: Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase,Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot
 • Time Measurement: Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle
 • Cursors Measurement: Horizontal ,Vertical, Track, Auto Measure Modes
 • Waveform Signal Process : +,- , x,÷, FFT, Invert
 • Voltage Range : 10mV to 5V/div @ x 1 probe ; 100mV to 50V/div @ x 10 probe; 10V to 5000V/div @ x 1000 probe; 100V to 50000V/div @ x 10000 probe; 200mV to 100V/div @ 20:1
 • Current Range: 100mA to50.0A/div @ CC65(20A); 1000mA to500.0A/div @ CC65(65A); 1A to100.0A/div @ CC650(60A); 1A to200.0A/div @CC1100(100A); 10A to2000.0A/div @CC1100(1100A)
 • FFT: Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman Window
 • Math: Addition, subtraction, multiplication, division
 • Interface : USB 2.0(Full Speed)
 • Power : No need extra power supply
 • Size : 190 x 167 x 35 (mm)
 • Weight : 0.63kg
 • High pressure ignition probe: 1

Danh sách phụ kiện Hantek 1008C

hinh-anh-hantek-1008c-1

Hình ảnh Hantek 1008C

hinh-anh-hantek-1008c-2

hinh-anh-hantek-1008c-3

hinh-anh-hantek-1008c-4

hinh-anh-hantek-1008c-5

Function Selection

There are three functions of vehicle diagnosis, oscilloscope and signal generator, including 78 types of vehicle diagnosis function.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-1

One Button Screenshot

Save the current waveform and generate pictures. Storage location is optional and easy to find.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-2

Quick Guide

Callout the quick guide column with one button. There are special vedio guide for each vehicle diagnosis function, including wiring method, adjustment method, reference waveform etc. And it is supported to be checked through scanning the QR code.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-3

Reference Waveform

Over 80 types of standard reference waveform inside and can be callout or close with one button. It is convenient to be compared.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-4

Measurement Method

20 types of automatic measurement method which can be callout or close with one button. It is convenient and visual to read out the result.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-5

Print

The result can be printed with one button and generate diagnosis report which is easy to be saved and recorded.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-6

REF Comparison Waveform

The user can save the waveform as REF format and callout it again when you need to compare the two waveforms catched in different time.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-7

Data Storage

The diagnosis result can be saved as the format of txt, csv, rfc, xls, doc, jpg and etc. It is convenient to be checked and compared later.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-8

8CH Vehicle Diagnosis

8CH signal can be measured simultaneously. The measurement voltage of each channel can be adjusted independently. You can choose to open or close each channel.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-9

Waveform Record

Support to record and replay the waveform. The waveform can be save into the computer hard disk and easy to read. There is no limit to the record time which can long-time measure and record the waveform for troubleshooting.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-10

Multilanguage Support

Support the display surface in Chinese, English, German language, and it can be switched freely.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-11

Cursor Measurement

Support 4 types of cursor measurement mode -cross,track, horizontal, and vertical.It’s easy to read out the time and voltage of irregular signal.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-12

Color and Lightness

The background color is optional as user’s preference. And the lightness of waveform and gridding is settable.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-13

Easy to Install Software

Install the PC software and start to use without any other drivers. Support WIN XP/7/8/10.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-14

USB Communication

USB2.0 power supply + communication interface, plug and play, and support hot plugging.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-15

Signal Generator

Signal generator function, can simulate crankshaft and camshaft signal.

thiet-bi-do-xung-hantek-1008c-16

Liên hệ TPauto

 • Công ty TNHH Điện Tử Thiên Phong
 • ĐC: Khu đô thị Lakeview City, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM
 • Email: sales@tpauto.vn
 • Hotline: 0888 239 338
 • Website: https://tpauto.vn/
 • Facebook: Facebook.com/TPauto.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.