Lời bài hát unstoppable

Lời Dịch Bài Hát Unstoppable | Sia

Unstoppable – Sia Nguồn: Internet

[Verse 1] I’ll smiles, I know what it takes to fool this town Tôi sẽ mỉm cười, tôi biết điều đó có thể lừa gạt được mọi người I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time Tôi sẽ làm điều đó đến khi bóng dần tà và hoàn toàn xuyên qua màn đêm Oh yeah, oh yeah, I’ll tell you what you wanna hear Tôi sẽ nói cho bạn điều bạn muốn nghe Leave my sunglasses on while I shed a tear Tôi giấu đi những giọt nước mắt sau lớp kính râm It’s never the right time, yeah, yeah Nó chẳng bao giờ là thời điểm đúng

[Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I put my armor on, I’ll show you that I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai [Chorus] I’m unstoppable Tôi không thể dừng lại I’m a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I’m invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I’m so powerful Tôi đầy sức mạnh I don’t need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I’m so confident, yeah Tôi thật tự tin I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại [Verse 2] Break down, only alone I will cry out now Tuyệt vọng, chỉ có một mình tôi sẽ hét lên thật lớn You’ll never see what’s hiding out Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều gì đang che đậy bên ngoài Hiding out deep down, yeah, yeah Che đậy bên ngoài chìm sâu xuống, yeah, yeah I know, I’ve heard that to let your feelings show Tôi biết tôi đã nghe rằng hãy để cảm xúc của bạn bộc lộ ra Is the only way to make friendships grow Là cách duy nhất để khiến cho tình bạn phát triển But I’m too afraid now, yeah, yeah Nhưng giờ tôi cũng rất sợ, yeah, yeah [Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I put my armor on, I’ll show you that I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai [Chorus] I’m unstoppable Tôi không thể dừng lại I’m a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I’m invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I’m so powerful Tôi đầy sức mạnh I don’t need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I’m so confident, yeah Tôi thật tự tin I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại [Pre-Chorus] I put my armor on, show you how strong I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp, cho bạn thấy cách tôi mạnh mẽ như nào I put my armor on, I’ll show you that I am Tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo giáp cho bạn thấy cách tôi là ai [Chorus] I’m unstoppable Tôi không thể dừng lại I’m a Porsche with no brakes Tôi là một chiếc Porsche không phanh I’m invincible Tôi không thể bị đánh bại Yeah, I win every single game Yeah, tôi chiến thắng mọi cuộc chơi I’m so powerful Tôi đầy sức mạnh I don’t need batteries to play Tôi không cần pin để chạy I’m so confident, yeah Tôi thật tự tin I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại Unstoppable today, I’m unstoppable today Hôm nay tôi không thể ngừng lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.