Nội dung: Tất cả Chủ nhân dưới cấp 80 khi nạp Nguyên Bảo mệnh giá bất kỳ sẽ kích hoạt sự kiện Nạp Liên Tiếp 7 Ngày vĩnh viễn.

Lưu ý:

  • Chủ Nhân vui lòng đăng ký thông tin tài khoản và nhân vật, server trước khi tiến hành giao dịch tại pay.zing.vn
  • Chỉ cần kích hoạt Ngày nạp đầu tiên thành công, sau khi Chủ nhân thăng cấp trên cấp 80 vẫn có thể nhận được quà của những ngày tiếp theo.
  • Chủ nhân chỉ cần nạp mệnh giá bất kỳ để nhận quà, thứ tự ngày nạp không cần liên tục vẫn được tính.
  • Giá trị Nguyên bảo nhận được khi nạp event Nạp Đúng Mốc cũng sẽ được tính vào sự kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày (nếu Chủ nhân đang tham gia event Nạp Tích Lũy 7 Ngày).
  • Tất cả phần thưởng đều được phát bằng code và được hệ thống tự động nhập khi ấn nhận quà. Trường hợp Chủ nhân không nhận được quà ingame thì có thể vào phần Lịch Sử để lấy code và nhập tại trang https://event.zing.vn/omg/code
  • Sự kiện chỉ tính Nguyên Bảo được nạp thành công thông qua cổng https://pay.zing.vn/

Điều kiệnVật phẩmSố lượng Ngày 1 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Chiêu Mộ Lệnh-Cao 5 Lì Xì Khai Công 6 Ngày 2 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Chiêu Mộ Lệnh-Cao 5 Gói luyện đơn 2 5 Ngày 3 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Gói Chiến Mã Cam 2 Gói Bảo Ấn Cam 2 Ngày 4 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Lì Xì Khai Công 8 Gói luyện đơn 2 10 Ngày 5 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Lì Xì Khai Công 8 Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18 2 Ngày 6 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Lì Xì Khai Công 12 Quà chọn lựa Tướng Hot 1 Ngày 7 Quà Trợ Lực Ưu Đãi Mùa Xuân 2 Lì Xì Khai Công 12 Túi Chọn Tướng Đỏ 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.