• HƯỠNG DẪN NẠP X5 KIM CƯƠNG

ID GAME Đăng Nhập

★ Nếu thẻ bị SAI hoặc ĐÃ BỊ SỬ DỤNG sẽ không nhận được KIM CƯƠNG.

★ Nếu thẻ ĐÚNG, hệ thống sẽ tự động chuyển KIM CƯƠNG vào TÀI KHOẢN trong 30s.

★ NẠP KHÔNG BỊ KHÓA ACC 100% NÊN AE YÊN TÂM NHÉ!

ID Game Trạng Thái Thời Gian ******9447 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 200,000 6 phút trước ******1537 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 50,000 10 phút trước ******4450 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 500,000 15 phút trước ******7851 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 100,000 27 phút trước ******4410 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 100,000 29 phút trước ******4500 Nạp thành công thẻ Mobifone Mệnh giá 200,000 30 phút trước ******4652 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 300,000 35 phút trước ******8511 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 100,000 50 phút trước ******4689 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 100,000 1 giờ trước *****8852 Nạp thành công thẻ Viettel Mệnh giá 50,000 2 giờ trước Mệnh Giá Kim Cương 50,000vnđ 2.000 5 vòng quay chế tác & 1 nhân vật tự chọn(v.v) 100,000vnđ 5.000 10 vòng quay chế tác, Gói quỷ dạ xoa & AK47 rồng xanh LV1 vĩnh viễn 200,000vnđ 11.000 20 vòng quay chế tác, Gói quỷ dạ xoa & AK47 rồng xanh LV3 vĩnh viễn 300,000vnđ 17.000 30 vòng quay chế tác, Gói quỷ dạ xoa & AK47 rồng xanh LV5 vĩnh viễn 500,000vnđ 30.000 50 vòng quay chế tác, Gói quỷ dạ xoa & Trang phục tự chọn (v.v) & AK47 rồng xanh LV7 vĩnh viễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.