• HƯỠNG DẪN LẤY ID GAME

ID tài khoản Đăng Nhập

★ PHẦN QUÀ SẼ ĐƯỢC GỬI VÀO HÒM THƯ SAU KHI NẠP THẺ THÀNH CÔNG

ID Game Trạng Thái Thời Gian *****4645 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 13 phút’s trước ******4331 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 6 phút’s trước ******8397 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 18 giây’s trước ******2682 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 7 phút’s trước ******2211 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 14 phút’s trước ******2211 Nạp Thẻ thành công Mệnh giá 50,000 21 phút’s trước Mệnh Giá Kim Cương Nhận 50.000vnđ 3.000💎 Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5, Lưới Hái Pháo Hoa. 100.000vnđ 6.020💎 Khuyến Mãi Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5 M188 Hỏa Nộ. 200.000vnđ 12.150💎 Khuyến Mãi Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5 Nhận Thẻ Vip Tháng, M188 Hỏa Nộ, Hộp Ma Thuật 03 300.000vnđ 20.500💎 Khuyến Mãi Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5 Vé Quay Kim Cương 20,Hộp Ma Thuật 03, M188 Hỏa Nộ. 500.000vnđ 30.000💎 Khuyến Mãi Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5 MP40 – Bích Vàng, AK47 Rồng Xanh Lv7 1.000.000vnđ 120.000💎 Khuyến Mãi Sự Kiện Đại lễ 30/4. 1/5, XM8 Lôi Thần LV8, M1014 Long Tộc LV 8…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.