II. Luyện tập

1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

Cậu thứ hai bảo :

– Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

– Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. – Cậu thứ ba bàn.

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Gợi ý:

– Lời dẫn trực tiếp là lời kể nguyên văn.

– Lời dẫn gián tiếp là kể bằng lời kể của người kể chuyện.

Trả lời:

– Lời dẫn gián tiếp: Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

– Lời dẫn trực tiếp:

+ Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại

+Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ

2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp .

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm. Bà lão bảo chính tay bà têm. Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm.

Gợi ý:

Em xác định các từ xưng hô trong lời dẫn gián tiếp rồi chuyển các từ xưng hô cho phù hợp với lời dẫn trực tiếp.

Trả lời:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

– Xin cụ cho biết ai đã têm trầu này?

Bà lão thưa:

– Tâu bệ hạ, trầu do chính già têm đấy ạ!

Nhà vua không tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật:

– Thưa, đó là trầu do con gái già têm.

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp – Bác thợ hỏi Hòe :

– Cháu có thích làm thợ xây không ?

Hòe đáp :

– Cháu thích lắm !

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Gợi ý:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

– Xác định từ xưng hô.

– Chuyển đổi các từ xưng hô cho phù hợp.

– Bỏ đi các dấu hai chấm, gạch ngang trong lời dẫn trực tiếp rồi chuyển thành các từ dẫn như: rằng,.. sao cho phù hợp.

Trả lời:

Bác thợ hỏi Hòe có thích là thợ xây không? Hòe đáp rằng hòe thích lắm

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.