Thay đổi 1 chữ trong word

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết .

  1. Đi tới Trang >Thay thế hoặc nhấn Ctrl+H.

    Thay thế

  2. Trong hộp Tìm gì, nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn định vị.

  3. Nhập văn bản mới của bạn trong hộp Thay thế.

  4. Chọn Tìm tiếp cho đến khi bạn thấy từ mình muốn cập nhật.

  5. Chọn Thay thế. Để cập nhật tất cả các phiên bản cùng một lúc, hãy chọn Thay thế tất cả.

Để chỉ định chỉ chữ viết hoa hoặc viết thường trong tìm kiếm, chọn Xem thêm > Khớp cách viết hoa.

Khớp cách viết hoa

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục Tìm và thay thế văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.