Sử dụng Email/Số điện thoại để khôi phục Mật khẩu

1. Khôi phục mật khẩu bằng Email.

Đầu tiên, bạn cần sử dụng được Email đang đăng ký và xác thực trong tài khoản. Sau đó, hãy áp dụng cách thức khôi phục mật khẩu dưới đây:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu.
 2. Nhập tên Tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục Mật khẩu.
 3. Nhập Email xác thực trong tài khoản Garena của bạn nếu tài khoản của bạn chỉ xác thực Email.
  • Trong trường hợp tài khoản bạn xác thực cả Email lẫn Số điện thoại, vui lòng chọn Email tại mục Xác thực bằng cách khác.
 4. Hệ thống sẽ gửi một Mã xác thực về Email xác thực của tài khoản.
 5. Điền Mã xác thực bạn nhận được trong Email và nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong Mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Sau khi khôi phục mật khẩu thành công bạn, nếu số điện thoại đăng ký tài khoản là của người khác hoặc ngưng sử dụng thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn Thay đổi số điện thoại theo hướng dẫn tại đây
 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo “Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ” thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn Không thể dùng Email/SĐT để khôi phục Mật khẩu ở phía dưới để được hỗ trợ.

2. Khôi phục mật khẩu bằng Số điện thoại.

Để có thể khôi phục được Mật khẩu bằng Số điện thoại thì bạn cần chắc chắn rằng mình vẫn sử dụng được nó. Kế tiếp hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu.
 2. Tại đây, bạn có thể nhập 1 trong 2 thông tin để khôi phục mật khẩu gồm Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại đang đăng ký trong tài khoản. Sau đó, thực hiện các bước tiếp theo như yêu cầu.
 3. Hệ thống sẽ gửi một Mã xác thực về Số điện thoại xác thực của Tài khoản.
 4. Điền Mã xác thực mà bạn nhận được qua điện thoại và nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Nếu hệ thống thông báo “Vui lòng nhập một tài khoản hợp lệ” hoặc “Tên đăng nhập không trùng khớp”, điều này chứng tỏ Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại của bạn không có kết nối với nhau hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào.
 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo “Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ” thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn “Không thể dùng Email/SĐT để khôi phục Mật khẩu” ở phía dưới để được hỗ trợ.
 • Sau khi khôi phục Mật khẩu thành công, nếu Email đăng ký tài khoản không phải của bạn hoặc bạn không còn sử dụng nữa thì bạn có thể gửi yêu cầu xóa Email tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.