1.Trạng Nguyên Toàn Tài – Cấp Trường (Vòng 4)

a)Thời gian: 8h – 17h30 từ ngày 27/12/2021 đến 30/12/2021

b)Ca thi: Nhà trường chủ động sắp xếp ca thi phù hợp.

2.Trạng Nguyên Toàn Tài – Cấp Huyện (Vòng 5)

a)Thời gian: 8h – 17h30 từ ngày 09/01/2022 đến 12/01/2022

b)Ca thi:

Thời gian

Tỉnh thành dự thi

09/01/2022

Hà Nội và các tỉnh miền Nam

10/01/2022

Các tỉnh miền Trung

11/01/2022

Các tỉnh miền Bắc

12/01/2022

Các trường trên toàn quốc

***Lưu ý:

– Thầy cô đăng kí cán bộ nhận mã thi Huyện và danh sách thí sinh trước ngày 04/01/2022

– BTC cấp mã thi vào ngày 06/01/2022. Nếu nhà trường không nhận được mã thi thì gửi phản hồi về mail: giaovien@trangnguyen.edu.vn

Thầy cô ấn vào đây để tải mẫu ĐĂNG KÍ CÁN BỘ NHẬN MÃ THI VÀ DANH SÁCH HỌC SINH THI CẤP HUYỆN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀIMẪU 01 – ĐĂNG KÍ CÁN BỘ NHẬN MÃ THI – DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI

c)Cách chọn thí sinh

Học sinh được dự thi cấp Huyện sẽ được xét duyệt theo tiêu chí sau:

-Các trường có Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thì chọn tỉ lệ thí sinh theo tiêu chí của Sở. Các Sở Giáo dục phối hợp với BTC thì số lượng thí sinh tham dự thi cấp Huyện không vượt quá 50% – 60% số thí sinh dự thi cấp Trường, điểm không thấp hơn 150 điểm.

-Các tỉnh còn lại: Số lượng thí sinh tham dự thi cấp Huyện không vượt quá 40% số thí sinh dự thi cấp Trường, điểm không thấp hơn 200 điểm.

-Nhà trường có thể chọn kết quả vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp trường vòng 3 hoặc vòng thi số 4 để chọn thí sinh thi cấp Huyện.

-Thí sinh vi phạm quy chế thi (có 2 tài khoản trở lên được kích hoạt đều có điểm thi cấp Trường hoặc gian lận trong thi cử) sẽ không được chọn thi Huyện.

d)Cách tổ chức thi

Trước giờ thi chính thức 10 phút, cán bộ coi thi cung cấp mã thi để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả.

Thầy cô tổ chức thi tại trường hoặc tổ chức thi online tại nhà. Khi tổ chức thi Online, thầy cô có thể tạo phòng họp Zoom hoặc các phòng họp khác để coi thi cho học sinh.

– Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề và bắt đầu làm bài.

– Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã thi trên Bảng Vàng và trong tài khoản quản lý của giáo viên.

– Trường hợp phần thi gặp sự cố giáo viên báo lại BTC để được BTC hỗ trợ cho học sinh thi lại sau 60 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.