Tìm trong truyện Người ăn xin, viết lại những câu kể lại ý nghĩa của cậu bé:

II – Luyện Tập

Lời dẫn gián tiếp

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp:

Lời dẫn trực tiếp

Lời dẫn gián tiếp

Bác thợ hỏi Hòe :

– Cháu có thích làm Thợ xây không

Hòe đáp:

– Cháu thích lắm !

TRẢ LỜI:

a) Những câu ghi lại ý nghĩ của cậu bé

– Chao ôi ! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào.

– Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

a) – Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Trong cách kể này lời nói và ý nghĩ của ông lão được dẫn trực tiếp và nguyên văn.

3. Chuyển lời dấn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp :

Lời dẫn trực tiếp

Lời dẫn gián tiếp

Bác thợ hỏi Hòe:

– Cháu có thích làm Thợ xây không

Hòe đáp:

– Cháu thích lắm !

Bác thợ hỏi Hòe rằng cậu có thích làm thợ xây hay không.

Hòe bèn trả lời rằng mình rất thích.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 4 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.